Post | maart 2023 | Nieuws | 1 min lezen

Belastingdienst introduceert formulier afzien van vergoeding 2023

Afzien van vergoeding

Als je als organisatie een financiële vergoeding geeft aan je vrijwilliger, dan kan hij of zij daar van af willen zien. Onder voorwaarden is die vergoeding als gift aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, dit was al zo. Maar de Belastingdienst stelt nu een formulier hiervoor beschikbaar, zodat je organisatie kan bevestigen dat de vrijwilliger afziet van zijn of haar vergoeding.


Werk je als organisatie met vrijwilligers, dan kun je een (financiële) vrijwilligersvergoeding geven. Deze vergoeding voor vrijwilligers moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ziet een vrijwilliger af van een vergoeding waar hij of zij wel recht op had, dan kan hij of zij een bedrag in aftrek brengen als gewone gift. Het drempelbedrag voor een gewone gift is 1% van je drempelinkomen (het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting) met een minimum van € 60. Het bedrag boven deze drempel komt voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking. Er geldt een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor culturele ANBI’s is de regeling ruimer. Deze vrijwilligers mogen de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250. Om van deze aftrek te profiteren, moet de vrijwilliger wel een vrijwilligersverklaring van zijn organisatie hebben.

Jij als organisatie vult deze verklaring in, zodat het voor de Belastingdienst duidelijk is dat de vrijwilliger afziet van een vergoeding. Met de vrijwilligersverklaring geeft je als organisatie aan dat:

  • de Belastingdienst je organisatie heeft aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • de genoemde persoon voor je organisatie als vrijwilliger heeft gewerkt;
  • de vrijwilliger recht heeft op een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden;
  • je organisatie bereid is om de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en dat er ook voldoende financiële middelen zijn;
  • dat de vrijwilliger heeft aangegeven dat hij in dat jaar afziet van het recht op uitbetaling van de vergoeding.
Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Wethouders doen mee met NLdoet

| Nieuws
Wethouders doen mee met NLdoet
Lees meer
Doe mee NLdoet 2023!

Doe ook mee met NLdoet!

| Nieuws
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart organiseert het Oranje fonds voor de 19e keer NLdoet
Lees meer

NLdoet 10 en 11 maart 2023

| Nieuws
NLdoet 10 en 11 maart 2023
Lees meer