Over ons

Het Vrijwilligerspunt Weststellingwerf

Het Vrijwilligerspunt Weststellingwerf staat voor een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen. Wij zijn er om vrijwilligers en hulpvragen bij elkaar te brengen. Het Vrijwilligerspunt Weststellingwerf is onderdeel van de gemeente Weststellingwerf.


Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is er extra aandacht voor wie dat nodig heeft. Vrijwilligerswerk doen inwoners uit zichzelf, omdat zij zorg hebben voor elkaar, plezier willen hebben, nieuwe contacten op willen doen en noem zo maar op. Wat de reden ook mag zijn: ze zijn gemotiveerd zich vrijwillig in te zetten en dat is van grote waarde voor onze gemeente. Daarom wil Vrijwilligerspunt Weststellingwerf goede zorg dragen voor de vrijwilligers in onze gemeente.

Over ons Vrijwilligerspunt

Dit doen wij aan de hand van een aantal kerntaken:

  • Vraag en aanbod met betrekking tot vrijwilligerswerk bij elkaar brengen.
  • Bemiddeling van vrijwilligers naar passend vrijwilligerswerk.
  • Het ondersteunen en begeleiden van organisaties bij het vinden en binden van vrijwilligers.
  • Het ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen van beleid op diverse gebieden.
  • Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en organisaties.
  • Inwoners stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan verrichten.
  • Waarderen van vrijwilligers.
  • Ondersteuning van verenigingen op diverse gebieden zoals fondsenwerving, public relations en organisatieontwikkeling.
Logo gemeente Weststellingwerf