Post | juni 2024 | Nieuws | 1 min lezen

Training Vertrouwens- contactpersoon Heerenveen

Ben je als (vrijwilliger) VertrouwensContactPersoon bij je vrijwilligersorganisatie of ga je dat binnenkort doen? Dan heb je een belangrijke rol t.a.v. sociale veiligheid. Volg deze (gratis) training van 1 dag op locatie en leer alles over deze functie.


Tijdens deze training, verzorgd door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), leer je over grensoverschrijdend gedrag en over jouw rol en je taken. En ook over wat niet bij de functie hoort. Je oefent met gesprekken en casussen. Na afloop ontvang je een certificaat.


De VertrouwensContactPersoon (VCP) biedt een luisterend oor voor iedereen bij je organisatie die te maken heeft met over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. De VCP gaat in gesprek, denkt mee en verwijst eventueel door. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen met preventiebeleid, zoals een gedragscode.


De volgende onderdelen komen aan bod:

- grensoverschrijdend gedrag, wat is het?

- rol, taken én grenzen van de VCP

- voeren van gesprekken en gesprekstechnieken

- casussen

- je zichtbaarheid in de organisatie - hoe vinden mensen je als VCP?

- samenwerking met bestuur m.b.t. preventie (gedragscode, aannamebeleid)


Locatie: Wijkcentrum de As Heerenveen

Datum: 5 juli 2024

Tijd: 9.30 uur - 16.30 uur


Voor meer informatie en aanmelding ga je naar de site van het NOV via onderstaande link

(Gratis) Training Vertrouwenscontactpersoon in Heerenveen 9.30 tot 16.30 uur | NOV - Platform Vrijwillige Inzet (vrijwilligerswerk.nl)

Deel blogpost