Post | januari 2022 | Nieuws | 2 min lezen

UBO registratie. Inschrijven in het UBO register voor 27 maart 2022!

Iedere stichting of vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft eind november de brief over de UBO registratie ontvangen. Voor 27 maart 2022 dient ieder bestuur bij de KvK te hebben aangegeven wie haar UBO’s zijn.

 

Waarom is er een UBO-register ingesteld?

Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet.

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

 

Maar wat zijn UBO’s?

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. In het geval van een stichting gaat het hier om stemrecht bij bijvoorbeeld een statutenwijziging of begunstigden van een vermogen dat met een doel wordt opgebouwd, of bij beëindiging van de activiteiten. UBO’s zijn altijd personen. Bij een stichting zijn UBO’s doorgaans de bestuursleden, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht. Bij verenigingen kunnen dit ook leden zijn of personen die begunstigd zijn voor een deel van evt. winst.

 

In de statuten kun je dit terugvinden. Belangrijkste artikelen in de statuten voor de UBO registratie:

  • artikel over zeggenschap van de stichting, wie mag besluiten nemen tot het doen van bv. aankopen, investeringen en het aangaan van contracten ed.
  • artikel over statutenwijziging, wie is bevoegd de statuten te wijzigen? Hoeveel mensen zijn dit?
  • artikel over begunstiging; dit geldt voor stichtingen die zijn opgericht om geld in te zamelen voor een goed doel. Is dit een persoon, dan is deze een UBO. Bij verenigingen die winst maken, kunnen er begunstigden zijn die een deel van de winst ontvangen.
  • artikel over vereffenen van vermogen na beëindiging van activiteiten

 

Op de website van de KvK staat een uitgebreid stappenplan en wordt duidelijk uitgelegd wat je nodig hebt om de UBO registratie voor jouw stichting in orde te maken. Door het stappenplan te doorlopen, word je voorbereid en kun je alle documenten (identiteitsbewijzen en statuten) die je nodig hebt alvast bij elkaar zoeken en inscannen of uitprinten. Het is mogelijk om de UBO registratie digitaal te doen, in dat geval heb je een DigiD nodig. Heb je die niet, kun je de registratie ook schriftelijk doen.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts
Kom naar de vrijwilligersmarkt in het Gemeentehuis in Wolvega!

Kom zaterdag 10 september naar de Vrijwilligersmarkt!

| Nieuws
Zaterdag 10 september organiseert het Vrijwilligerspunt Weststellingwerf samen met het Linde College Wolvega ...
Lees meer

Help Oekraïne

| Nieuws
Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel hulpacties worden georganiseerd voor de Oekraïense ...
Lees meer

Kom jij ook naar ons Netwerkcafé?

| Nieuws
Werk jij binnen jouw organisatie, stichting of vereniging met vrijwilligers? En lijkt het jou leuk om anderen ...
Lees meer