Post | januari 2022 | Kennisbank organisatie | 2 min lezen

De vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar en een vergoeding voor het vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend. Sommige vrijwilligersorganisaties geven een vrijwilligersvergoeding en andere niet. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding wordt door de vrijwilligersorganisatie zelf bepaald.

Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met zijn vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Om in aanmerking te komen voor deze regeling mogen de maximale bedragen van €190 per maand en €1.900 per jaar niet worden overschreden.

Het grote voordeel van deze regeling is dat zolang deze bedragen niet worden overschreden, zowel de vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger deze onkosten niet aan hoeven te tonen. Zij hoeven hiervoor geen administratie bij te houden, dus geen bonnetjes of urenadministratie, en de ontvangen bedragen hoeven zij ook niet door te geven aan de Belastingdienst.


In de volgende gevallen krijgt u in 2023 een vrijwilligersvergoeding:

  • U bent 21 jaar of ouder en u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar.
  • U bent jonger dan 21 jaar. U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar.
  • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.


Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.


Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijg je in 2023 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar.

NB: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, geldt een andere regeling: elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gekort op de uitkering van deze jongeren.


Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat je als vrijwilliger in 2023 meer ontvangt dan hiervoor genoemde vergoedingen. De Belastingdienst zal dit niet meer zien als een vrijwilligersvergoeding maar als inkomsten. Je moet dan het totale bedrag opgeven. Dat wordt opgeteld bij je inkomen en daar moet je belasting over betalen.


Meer lezen


Deel blogpost