Post | oktober 2020 | Kennisbank organisatie | 5 min lezen

Hoe bedanken jullie de vrijwilligers in jullie organisatie?

Bedankt!

Wil je de vrijwilligers in jullie organisatie bedanken? Er zijn veel manieren waarop je je waardering kunt laten blijken. In deze BLOG hebben we voorbeelden voor je verzameld.

 

Waardering

Veel vrijwilligers gaat het om de intrinsieke beloning van het vrijwilligerswerk zelf. Wel stellen zij het op prijs dat anderen daar ook de waarde van inzien en dat laten blijken op een manier die past bij de vrijwilligers en bij de organisatiecultuur. De waarde van immateriële beloning is erg persoonlijk en vraagt maatwerk. Dit betekent:

·        Rekening houden met wensen van bepaalde leeftijdsgroepen of met een specifieke situatie, maar ook inspelen op persoonlijke wensen. De ene vrijwilliger is blij met een kerstpakket, de ander wil liever een schouderklopje.

Maat houden in beloningen; deze moet ‘passen’ in de context van de organisatie. Vrijwilligers van een patiëntenvereniging stelden bijvoorbeeld geen prijs op een cadeau bij een lustrum. Het budget zien ze liever besteed aan een zinvol project.

 

Er zijn veel manieren waarop je vrijwilligers kunt waarderen. Hieronder vind je een aantal ideeën:

·        Een compliment geven door iemands inzet publiekelijk te benoemen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen.

·        Een figuurlijk schouderklopje door aandacht te besteden aan de prestaties van de vrijwilliger.

·        Training: vrijwilligers hebben de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen.

·        Attentie: vrijwilligers krijgen een kaartje of een persoonlijke brief bijvoorbeeld bij verjaardagen en jubilea of belangrijke gebeurtenissen in hun privéleven.

·        De ‘Vrijwilliger van de maand/het jaar’: de organisatie kiest elke maand of elk jaar een vrijwilliger om hem intern en/of extern in de schijnwerpers te zetten.

·        Voordracht voor een onderscheiding: verdienstelijke vrijwilligers worden voorgedragen voor een ‘lintje’ of bijvoorbeeld de gemeentelijke vrijwilligerswaardering.

·        Vrijwilligersuitje, brunch of feest: een speciaal vrijwilligersuitje is een belangrijke vorm om waardering te tonen en de werksfeer te bevorderen.

·        Publiciteit: in ledenbladen of speciale uitgaven voor vrijwilligers wordt regelmatig geschreven over de inzet van vrijwilligers.

·        Denk ook eens aan Internationale Vrijwilligersdag op 7 december om extra aandacht te geven aan je vrijwilligers.

·        Gebruik sociale media ook als je vrijwilligers van je groep een compliment wilt geven. Bijvoorbeeld door op Facebook te laten weten dat je het waardeert dat iemand zich al vijf jaar inzet voor de groep (of langer), dat vrijwilligers trainingen met goed gevolg afsluiten of jullie een wachtlijst hebben omdat de activiteiten zo populair zijn.

·        Attentie: vrijwilligers krijgen een cadeau voor hun verjaardag of op een speciaal moment in het jaar, bijvoorbeeld met Kerst.

·        Speciale privileges zoals het (gratis) gebruik kunnen maken van ruimtes, gereedschap en materiaal voor privégebruik.

·        Vrijwilligerskorting: vrijwilligers krijgen kortingen op het lidmaatschap van de vereniging of club, op (club)artikelen, korting op evenementen of het gebruik van accommodaties.

·        Vrijwilligersvoordeelkaart: vrijwilligers ontvangen een vrijwilligerskaart, waarmee zij toegang krijgen tot een pakket van diensten en privileges, zoals kortingen bij winkels, bedrijven en opleidingen (zie www.vrijwilligerswerk.nl).

 

Wat heb je te bieden?

Welke opbrengsten heb jij als organisatie te bieden aan je vrijwilligers? Op onze digitale vrijwilligersvacaturebank geven we organisaties in het organisatieprofiel de gelegenheid om toe te lichten wat ze te bieden hebben. Een aantal leuke voorbeelden:

·        Voor de vrijwilligers organiseren wij een BBQ (op vrijdag) als gezellige afsluiting van de activiteitenweek.

·        Een goede werksfeer en een mooie leerervaring.

·        Goede begeleiding en ondersteuning, materialen en middelen om je taken uit te voeren.

·        Een tweedaagse training en een online cursus.

·        Een zeer gevarieerde werkplek. In aanraking komen met verschillende culturen.

·        Vrijwilligers krijgen entree voor activiteiten en consumpties tot een bepaald bedrag vergoed.

·        De cinema heeft een gezellige sfeer. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en mogen gratis naar de film. Verder hebben we regelmatig een feestje.

·        Vrijwilligers komen te werken in een team met een goede en open werksfeer, waar veel contacten te leggen zijn. Ook krijg je de gelegenheid om trainingen m.b.t. tuinbouw en kookworkshops te volgen. En je krijgt af en toe ook zeker wat van de opbrengst uit de tuin mee!

 

 

Deskundigheidsbevordering

Maat houden bij deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers is van belang. Veel vrijwilligers willen niet te veel tijd kwijt zijn naast hun eigenlijke vrijwilligerswerk. Dat betekent dat opleidingen het liefst kort, gericht en direct toepasbaar moeten zijn. Een uitzondering hierop kan zijn als je een opleiding als beloning aanbiedt: de vrijwilliger mag dan iets leren waar hij/zij ook buiten het vrijwilligerswerk wat aan heeft.

Kernvragen die je kunt stellen over het opleiden van vrijwilligers zijn:

·        Wat heeft de vrijwilliger nodig om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen?

·        Wat kan en weet de vrijwilliger al?

·        Hoe kan het gat tussen wat de vrijwilliger nodig heeft en wat de vrijwilliger al kan en weet het beste ingevuld worden?

·        Welke investering vraagt dat van de organisatie en van de vrijwilliger?

·        Zijn beiden bereid om die investering te doen?

·        Hoe kan de deskundigheidsbevordering het beste georganiseerd worden (op maat of standaard, individueel of collectief, in huis of extern)?

·        Wie doet de deskundigheidsbevordering?

·        Hoe zorgen we dat de resultaten toegepast (kunnen) worden?

 

Inspraak

Een zichtbare vorm van erkenning van (de inbreng van) vrijwilligers is om hen inspraak te geven. Het bevordert de betrokkenheid bij de organisatie en levert de organisatie informatie op over de ideeën, wensen en gevoelens van de vrijwilligers.

Om te zorgen dat het werkt, zijn twee zaken cruciaal:

1. Maak duidelijke afspraken wanneer vrijwilligers inspraak hebben en wat ermee gebeurt.

2. Neem de ideeën en wensen van vrijwilligers altijd serieus.

 

Van tevoren kun je goed bedenken wie op welk niveau wat te zeggen heeft. Het mee kunnen praten over het werk en het invloed hebben op de manier waarop je werkt, is van groot belang voor het gevoel van 'eigen' maken van je werk en je ermee verbonden voelen. Dat beïnvloedt vervolgens het gemotiveerd blijven van de vrijwilliger.

Inspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden:

·        Een werkoverleg

·        Een vrijwilligersvertegenwoordiger in het bestuur

·        Een aanspreekpunt in het management

·        Een vrijwilligersraad

·        Een plek in de medezeggenschapsraad waarin ook betaalde medewerkers zitten.

 

 Ter inspiratie

Nog een paar korte tips m.b.t. het begeleiden en waarderen van vrijwilligers:

·        Heb aandacht voor succes. Zet succes in de schijnwerpers en maak het groter. Aandacht voor succes verbindt, de betrokkenheid wordt vergroot en het creëert een positieve sfeer in de groep.

·        Stel niet al te kleine kaders richting vrijwilligers m.b.t. verantwoordelijkheid. Geef het kader aan, maar geef hierbinnen de maximale vrijheid (en dus autonomie).

·        Echt luisteren. Probeer na te gaan waarom je vrijwilliger doet wat hij doet. En waarom juist bij jouw organisatie? Oftewel: houd contact met je vrijwilliger.

·        Een handig hulpmiddel is een vrijwilligersdatabase waarin je allerlei gegevens van de vrijwilligers bijhoudt: verjaardagen (voor een verjaardagskaart), datum van indiensttreding (denk aan jubilea), maar eventueel ook speciale hobby’s, competenties, gevolgde cursussen en verdere scholings- en ontwikkelingswensen en data van voortgangsgesprekken.

 

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

AVG

| Kennisbank organisatie
Nu alle hectiek rondom de AVG eindelijk voorbij is begint natuurlijk het echte werk pas. De Autoriteit ...
Lees meer

Wet en regelgeving

| Kennisbank organisatie
Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar ...
Lees meer