Lorem ipsum

Help Oekraïne

Wil jij een steentje bijdragen tijdens de Oekraïne crisis? Of je nou als vrijwilliger aan de slag wil of op een andere manier kan helpen, laat het ons weten via het onderstaande contactformulier.

Lorem ipsum

Meer informatie

Meer informatie is ook te vinden op de site van de gemeente Weststellingwerf.

Hulp aan Oekraine

Hulpacties komen opgang. Zowel landelijk, provinciaal als op gemeentelijk niveau

Het is hartverwarmend om te zien hoe verschillende hulpacties worden georganiseerd. De ene doneert, de ander zet een eigen initiatief op touw om geld in te zamelen, een volgende bied zich aan als vrijwilliger om te helpen of stelt zijn of haar huis open voor opvang. Hieronder zetten we een aantal initiatieven op een rij waar je je ook kunt aanmelden of informatie kunt halen.


Doneren:

Giro 555: Er is inmiddels via radio en televisie een grote actie geweest onder de noemer "Samen in actie voor Oekraïne", waarbij 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen hebben geslagen. om geld op te halen en er is massaal gedoneerd. Maar er kan nog steeds geld gestort worden op Giro 555 via NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag.

UNHCR: Is de VN vluchtelingenorganisaties die geld inzamelt voor noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg.


Hulp bieden:

Giro 555 is in samenwerking met Deedmob een vrijwilligerspool gestart waar je je kunt aanmelden.

Vluchtelingenwerk heeft een speciaal platform gelanceerd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Via Nederland voor vluchtelingen kun je je aanmelden.


Opvang:

TakecareBnB: Deze organisatie werkt samen met het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) die de vluchtelingenstroom coördineert. Hier kun je je opgeven als gastgezin om één of meerdere vluchtelingen op te nemen in je huis.


Er zijn ook andere initiatieven waar je je kunt aanmelden als je je huis wilt openstellen zoals RoomforUrkraine of onderdak Oekraïne. Of meld je aan bij vluchtelingenwerk


Let wel! wanneer je je wilt opgeven als gastgezin om één of meerder vluchtelingen in je huis op te nemen, komt er veel bij kijken.

Lees hier 10 belangijke tips voor het opvangen van een vluchteling