Over Burgerplatform Sociaal Domein Weststellingwerf

Het Burgerplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over de voorzieningen die horen bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatieset en de Jeugdwet.

Wij komen op voor de collectieve wensen en belangen van gebruikers van sociale voorzieningen.

Wij volgen kritisch hoe de gemeente het beleid en de voorzieningen uitvoert en of dat volgens de regels gebeurt.

Foto's