Post | juli 2024 | Nieuws | 1 min lezen

Subsidie voor straat- en buurt initiatieven in Wolvega

Vanuit Bestemming Wolvega is tot 1 oktober 2025 subsidie beschikbaar voor mooie straat- en buurtinitiatieven. Je kunt als inwoner tot € 500,- subsidie aanvragen. Maatschappelijke- of vrijwilligersorganisaties in Wolvega kunnen tot € 2.500,- subsidie aanvragen.


Doel subsidie

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van sociale contacten. En het vergroten van onderlinge verbondenheid en samenwerking. Tussen inwoners van Wolvega onderling, maar ook tussen inwoners en verschillende maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.


Contact

Wil jij weten of jij of jouw organisatie van deze subsidie gebruik kan maken? Neem dan contact op met

Ineke Hut-Bos van de gemeente.

06 – 30 80 69 91 | [email protected]

Deel blogpost